ADMICRO
UREKA

Bài tập 9 trang 78 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 tr 78 sách BT Sinh lớp 12

Có thể dễ dàng biết được tính trạng nào đó ở người là do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định, vì

A. gen trên NST X dễ bị đột biến.

B. nhiều gen trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y.

C. giao tử trên NST giới tính thường gây ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính.

D. gen đột biến trên NST thường trội.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

  • Do nhiều gen trên NST X không tương ứng vs Y nên ở thể dị giao tử chỉ cần mang gen gây bệnh đã biểu hiện ra tính trạng

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 78 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF