ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 78 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 tr 78 sách BT Sinh lớp 12

Có thể dễ dàng biết được tính trạng nào đó ở người là do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định, vì

A. gen trên NST X dễ bị đột biến.

B. nhiều gen trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y.

C. giao tử trên NST giới tính thường gây ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính.

D. gen đột biến trên NST thường trội.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 
 • Do nhiều gen trên NST X không tương ứng vs Y nên ở thể dị giao tử chỉ cần mang gen gây bệnh đã biểu hiện ra tính trạng

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 78 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cam Ngan

  -Tìm hiểu và viết một đoạn khoảng 300 đến 500 từ về ứng dụng của sinh sản vô tính trong đời sống con người : nuôi cấy mô ; cấy ghép nội tạng ; ...

  - Tìm hiểu và viết một đoạn khoảng 500 từ về một số ứng dụng của sinh sản vô tính và hữu tính ở Việt Nam và trên thế giới : nuôi cấy mô , nhân bản vô tính , cấy ghép nội tạng ,...

  Giúp dùm nhi với ..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Bảo An

  Ở đậu hà lan,gen A:thân cao, alen a: thân thấp,gen B: hoa đỏ,alen b:hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết thì xác suất thu được đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen ở F1 là bao nhiêu?

  A.1/4

  B.9/16

  C.1/16

  D.3/8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1