AMBIENT

Bài tập 13 trang 79 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 tr 79 sách BT Sinh lớp 12

Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam?

A. Môi trường.

B. Kiểu gen.

C. Sự có mặt của NST X trong hợp tử.

D. Sự có mặt của NST Y trong hợp tử 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Trên các NST giới tính mang gen quy định giới tính. ở người cặp NST giới tính gồm NST X và Y
  • NST Y mang gen quy định giới tính Nam.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 79 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>