ADMICRO
UREKA

Bài tập 13 trang 79 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 tr 79 sách BT Sinh lớp 12

Ở người, yếu tố nào xác định giới tính nam?

A. Môi trường.

B. Kiểu gen.

C. Sự có mặt của NST X trong hợp tử.

D. Sự có mặt của NST Y trong hợp tử 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Trên các NST giới tính mang gen quy định giới tính. ở người cặp NST giới tính gồm NST X và Y
  • NST Y mang gen quy định giới tính Nam.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 79 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF