YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 102 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 102 sách GK Sinh lớp 12

Hãy giải thích cách thức phân loại biến dị được nêu trong bài và cho biết đặc điểm của từng loại.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Dựa vào đặc điểm di truyền được hay không di truyền được cho thế hệ sau thì biến dị được chia thành hai loại đó là biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

 • Biến dị di truyền là những biến đổi trong vật chất di truyền (ADN) nên di truyền được. Biến dị di truyền gồm:
  • Đột biến: là những biến đổi trong vật chất di truyển.
   • Đột biến gen: những biến đổi trong cấu trúc của gen.
   • Đột biến NST: những biến đổi trong cấu trúc NST.
 • Biến dị không di truyền được:
  • Thường biến: là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen do sự thay đổi của môi trường sống.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 102 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF