YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 102 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 102 sách GK Sinh lớp 12

Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo. Xác suất để cả 5 hạt cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu? Xác suất để trong số 5 cây con có ít nhất có một cây hoa đỏ là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Cây hoa đỏ dị hợp tử tự thụ phấn cho tỉ lệ kiểu hình là : 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng 

=> tỉ lệ hoa trắng là 25% = 1/4
Xác suất để cả 5 cây đều hoa trắng là: 1/4 x 1/4 x1/4 x1/4 x1/4 = (1/4)5
Xác suất để có ít nhất một cây hoa đỏ là: 1 - (1/4)5

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 102 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF