YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 124 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 124 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Tìm nội dung phù hợp điền vào bảng: Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật Nội dung Cơ sở tế bào
Phân li    
Tương tác gen không alen    
Tác động cộng gộp    
Tác động đa hiệu    
Di truyền độc lập    
Liên kết hoàn toàn    
Hoán vị gen    
Di truyền liên kết với giới tính    
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật Nội dung Cơ sở tế bào
Phân li Do sự phân li đồng đều của cặp nhân tố di truyền nay nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp Phân li, tổ hợp cặp NST tương đồng
Tương tác gen không alen Hai gen không alen cùng tác động sự biểu hiện 1 tính trạng Các cặp NST tương đồng phân li độc lập
Tác động cộng gộp Các gen cùng có vai trò như nhau Các cặp NST tương đồng phân li độc lập
Tác động đa hiệu Một gen chi phối nhiều tính trạng Phân li tổ hợp cặp NST tương đồng
Di truyền độc lập Các cặp tính trạng tương phản di truyền độc lập với nhau thì xác suất xuất hiện mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất các cặp tính trạng hợp thành nó Các cặp NST tương đồng phân li độc lập
Liên kết hoàn toàn Các gen trên NST cùng phân li và tổ hợp trong phát sinh giao tử và thụ tinh Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng
Hoán vị gen Hoán vị các gen alen tạo sự tái tổ hợp của các gen không alen Trao đổi những đoạn tương ứng của cặp NST tương đồng
Di truyền liên kết với giới tính Tính trạng do gen trên X quy định di truyền chéo, còn do gen trên Y di truyền trực tiếp  

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 124 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF