YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 102 sách GK Sinh lớp 12

Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử:

ADN → mARN → pôlipeptit → prôtêin → tính trạng (hình thái, sinh lí…).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sơ đồ minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử:

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF