YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 102 SGK Sinh học 12

Giải bài 7 tr 102 sách GK Sinh lớp 12

Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Một quần thể được gọi là cân bằng di truyền

 • Khi thỏa mãn đẳng thức : p2AA + 2pqAa + q2aa = 1. Trong đó : p là tần số alen A, q là tần số alen a, p + q = 1
 • Điều kiện nghiệm đúng
  •  Quần thể phải có kích thước lớn, số lượng cá thể nhiều

  • Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau 1 cách ngẫu nhiên.

  • Không có đột biến chọn lọc tự nhiên

  • Không có đột biến

  • Không có sự di- nhập gen giữ các quần thể

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 102 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF