ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 75 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 tr 75 sách BT Sinh lớp 12

Ở người, bệnh mù màu (b) và bệnh máu khó đông (h) là do các gen lặn nằm trên NST X gây nên, còn các alen trội tương ứng (B và H) quy định mắt nhìn bình thường và máu đông bình thường.

1. Bố mù màu, máu đông bình thường còn mẹ mắt nhìn màu bình thường, không bị bệnh máu khó đông. Con cháu của họ sẽ như thế nào?

2. Bố không mắc cả hai bệnh trên, mẹ mù màu và máu đông bình thường sinh ra con trai bị mù màu, mắc bệnh máu khó đông. Xác định kiểu gen của bố, mẹ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

1. Kiểu gen của bố:

Kiểu gen của mẹ có thể là 1 trong các kiểu gen: Có 5 sơ đồ lai:

\(\begin{array}{l} \left( 1 \right)X_H^BX_H^B \times X_H^bY \to 1X_H^BY:1X_H^BX_H^b\\ \left( 2 \right)X_H^BX_h^B \times X_H^bY \to 1X_H^BY:1X_H^BX_H^b:1X_h^BX_H^b:1X_h^BY\\ \left( 3 \right)X_H^BX_H^b \times X_H^bY \to 1X_H^BY:1X_H^bY:1X_H^bX_H^b:1X_H^BX_H^b\\ \left( 4 \right)X_H^BX_h^b \times X_H^bY \to 1X_H^BY:1X_h^bY:1X_H^BX_h^b:1X_H^bX_h^b\\ \left( 5 \right)X_h^BX_H^b \times X_H^bY \to 1X_h^BY:1X_H^bY:1X_h^BX_H^b:1X_H^bX_H^b \end{array}\)

2. Kiểu gen của bố: \(X_H^BY\) ; kiểu gen của mẹ: \(X_H^bX_h^b\)

Sơ đồ lai: \(X_H^BY \times X_H^bX_H^b \to 1X_H^bY:1X_H^BX_H^b\)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 75 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1