ADMICRO
UREKA

Bài tập 7 trang 125 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 125 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng: So sánh quàn thể tự phối và ngẫu phối

Các chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối

- Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ

- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

- Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

- Có cấu trúc p2 AA : 2pq Aa : q2 aa

- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ

- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

   
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng: So sánh quàn thể tự phối và ngẫu phối

Các chỉ tiêu so sánh Tự phối Ngẫu phối

- Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ

- Tạo trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

- Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

- Có cấu trúc p2 AA : 2pq Aa : q2 aa

- Thành phần các kiểu gen thay đổi qua các thế hệ

- Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

+

 

+

 

+

 

+

+

+

 

+

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 125 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON