ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 73 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 73 sách BT Sinh lớp 12

Một người đàn ông mù màu (bệnh do gen lặn trên NST giới tính X gây nên) có vợ là một phụ nữ đồng hợp bình thường về gen này. Họ sinh được 2 con, không may cả 2 đứa trẻ đều mắc chứng Tơcnơ (XO), một đứa không bị mù màu, còn đứa kia bị mù màu.

a) Đối với đứa con mù màu, sự không phân li cặp NST giới tính xảy ra ở mẹ hay bố? Giải thích.

b) Đối với đứa con không bị mù màu, sự không phân li cặp NST giới tính xảy ra ở bố hay mẹ? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

a) Theo đề ra, phép lai giữa cặp vợ chồng này có thể viết như sau:

  • Quy ước gen A: không bệnh; a: bị bệnh mù màu, ta có

P : ♀ \({X^A}{X^A}\) (không bị bệnh) x ♂ \({X^a}Y\) (bị bệnh)

  • Đứa con: \({X^a}O\) đã nhận NST \({X^a}\) từ bố, tức là tinh trùng \({X^a}\) được thụ tinh với trứng không có NST giới tính -> \({X^a}O\): Tơcnơ, mù màu. Do vậy, sự không phân li cặp NST giới tính xảy ra ở mẹ.

b) Đứa trẻ bị Tơcnơ, nhưng không bị mù màu: \({X^A}O\) nhận NST \({X^A}\) từ mẹ, tức là trứng \({X^A}\) thụ tinh với tinh trùng không có NST giới tính -> \({X^a}O\), nên sự không phân li cặp NST giới tính xảy ra ở bố.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 73 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1