YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 123 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 123 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy giải thích sơ đồ phân loại biến dị dưới đây:

Bài tập 3 SGK Sinh học lớp 12 nâng cao trang 123

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Theo sơ đồ ta thấy biến dị có hai loại là biến dị di truyền và biến dị không di truyền (thường biến). Biến dị di truyền gồm biến dị tổ hợp và đột biến. Đột biến gồm đột biến gen (trong và ngoài NST) và đột biến nhiễm sắc thể. Ở đột biến NST có đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST. Trong đột biến số lượng NST có đột biến đa bội và đột biến dị bội (lệch bội), trong đột biến đa bội lại có đột biến đa bội chẵn và đột biến đa bội lẻ.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON