YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 206 SGK Sinh 12

Giải bài 2 tr 206 sách GK Sinh lớp 12

Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2.

Các hình thức gây ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân gây ô nhiễm

Đề xuất biện pháp khắc phục

Ô nhiễm chất thải rắn:

- Đồ nhựa, cao su, giấy, thuỷ tinh... thải ra từ các nhà máy, công trường.

- Xác sinh vật, phân thải ra từ sản xuất nông nghiệp

- Rác thải từ các bệnh viện.

- Giấy gói, túi nilông... thải ra từ sinh hoạt ở mỗi gia đình. ...

...

...

Ô nhiễm nguồn nước:

Nguồn nước thải ra từ các nhà máy, khu dân cư mang nhiều chất hữu cơ, hoá chất, vi sinh vật gây bệnh... 

...

...

Ô nhiễm hoá chất độc:

- Hoá chất độc thải ra từ các nhà máy

- Thuốc trừ sâu dư thừa trong quá trình sản xuất nông nghiệp,... *

...

...

Ô nhiễm do sinh vât gây bệnh:

Sinh vật truyền bệnh cho người và sinh vật khác như muỗi, giun sán: ... *

...

...

Ô nhiễm không khí:

- Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp tại các nhà máy, làng nghề...

- Ô nhiễm do phương tiện giao thông.

- Ô nhiễm từ đun nấu tại các gia đình, ...

...

...

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hình thức gây ô nhiễm

Nguyên nhân gây ô nhiễm

Biện pháp khắc phục

Ô nhiễm chất thải rắn:

- Đồ nhựa, cao su, giấy, thuỷ tinh... thải ra từ các nhà máy, công trường.

- Xác sinh vật, phân thải ra từ sản xuất nông nghiệp.

- Rác thải từ các bệnh viện.

- Giấy gói, túi nilon,.. thải ra từ hoạt động sinh hoạt ở mỗi gia đình.

- Do chưa chấp hành quy định về xừ lí rác thải cóng nghiệp, y tế và rác thải sinh hoạt.

- Do ý thức của người dân về bảo vệ môi trường chưa cao.

Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học.

Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu đồ dùng,

Tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước:

Nguồn nước thải ra từ các nhà máy, khu dân cư mang nhiều chất hữu cơ, hoá chất, vi sinh vật gây bệnh...

- Do chưa có nơi xử lí nước thải.

Xây dựng nhà máy xử lí nước thải,...

Ô nhiễm hoá chất độc:

- Hoá chất độc thải ra từ các nhà máy.

- Thuốc trừ sâu dư thừa trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

- Hoá chất độc dùng trong chiến tranh.

- Do sử dụng hóa chất độc hại không đúng quy định.

Xây dựng nơi quản lí chặt chẽ các chất gây nguy hiểm.

Hạn chế sử dụng hoá chất, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp,...

Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh: Sinh vật truyền bệnh cho người và sinh vật khác như muỗi, giun sán,...

- Do không thường xuyên làm vệ sinh môi trường.

- Do ý thức cúa người dân chưa cao,...

Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng tránh. Thực hiện bảo vệ môi trường

 

 

 

Ô nhiễm không khí:

- Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp tại các nhà máy, làng nghề,..

- Ô nhiễm do phương tiện giao thông.

- Ô nhiễm từ đun nấu tại các gia đình.

 - Do công nghệ lạc hậu - Do chưa có biện pháp hữu hiệu...

Sử dụng thêm nhiều nguyên liệu

sạch

Lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí cho

các nhà máy

 

 

Xây đựng thêm nhiều công viên cây xanh,.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 206 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON