Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 46 Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 46 về Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng rừng
  • B. Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên
  • C. Vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư
  • D.

   Chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất

  • A. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và nơi sống của các loài
  • B. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và về loài
  • C. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, về loài và các hệ sinh thái
  • D.

   Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các mối quan hệ giữa các loài trong hệ sinh thái

  • A. Do sinh vật gây bệnh
  • B. Do con người thải rác
  • C. Do chất thải từ các nhà máy
  • D. Do phương tiện giao thông
  • A. Duy trì đa dạng sinh học
  • B. Sử dụng triệt để tài nguyên quý hiếm
  • C. Chặt cây gây rừng
  • D. Xử lí đất trồng trọt thường xuyên bằng vôi
  • A. Tài nguyên nguyên sinh, tái sinh, bán tái sinh
  • B. Tài nguyên nhân tạo, tự nhiên, bán nhân tạo
  • C. Tài nguyên tự nhiên, tổng hợp, bán tổng hợp
  • D. Tài nguyên không tái sinh, tái sinh, năng lượng vĩnh cửu