YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 226 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 226 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Những giải pháp chủ yếu nào mà con người cần phải thực hiện cho sự phát triển bền vững.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Thực tế, đang tồn tại mâu thuẫn: muốn nâng cao đời sống con người cần phải khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế, nhưng điều đó lại gây nên sự suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến đời sống. Trước thực trạng đó, con người phải biết quản lí, khai thác tài nguyên một cách hợp lí bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ sự trong sạch của môi trường. Trước hết, con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết , thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên. Đó chính là nội dung cơ bản của chiến lược phát triển bền vững.

Các giải pháp chính của phát triển bền vững là:

- Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh trên cơ sở tiết kiệm, sử dụng lại và tái chế các nguyên vật liệu, khai thác sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh (đất, nước và sinh vật)

- Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm bảo vệ các loài, các nguồn gen và các hệ sinh thái, nhất là những hệ có sức sản xuất cao mà con người đang sống dựa vào và những hệ sinh thái nhạy cảm với tác động của các nhân tố môi trường.

- Bảo vệ sự trong sạch của môi trường đất, nước và không khí.

- Kiểm soát được sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho con người, trong đó con người phải được sống bình đẳng với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ, đồng thời con người sống hài hòa với thế giới tự nhiên.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 226 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON