Tính số Nu và riboNu biết L = 5100 Nu, A = 30% và G = 1/2T

bởi Nguyễn Minh Hải 12/11/2018

một gen dài 5100 nucleotit, có A=30% số nucleotit của gen. Mạch thứ nhất của gen cóT bằng 200 nucleotit và G=1/2T. Hãy xác định:

a, số nucleotit mỗi loại của gen

b, Số ribonucleotit mỗi loại của ARN

Giúp mình với các bạn nhé ^^ eoeo

Câu trả lời (1)

 • a)- Tổng số nu của gen :

  N=(5100:3,4).2=3000(nu)

  - Số lượng nu mỗi loại :

  A=T=3000.30%=900 (nu)

  G=X=(3000:2)-900 =600 (nu)

  b) Giải sử mạch một là mạch khuôn tổng hợp ARN, ta có :

  Mạch 1: MạchARN

  T1= 200 (nu) =A

  A1=900-200=700(nu) =U

  G1=1/2T=1/2.200=100(nu) =X

  X1=600-100=500(nu) =G

  bởi Nguyễn Quỳnh Chi 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan