YOMEDIA

Tính số Nu và riboNu biết L = 5100 Nu, A = 30% và G = 1/2T

một gen dài 5100 nucleotit, có A=30% số nucleotit của gen. Mạch thứ nhất của gen cóT bằng 200 nucleotit và G=1/2T. Hãy xác định:

a, số nucleotit mỗi loại của gen

b, Số ribonucleotit mỗi loại của ARN

Giúp mình với các bạn nhé ^^ eoeo

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a)- Tổng số nu của gen :

  N=(5100:3,4).2=3000(nu)

  - Số lượng nu mỗi loại :

  A=T=3000.30%=900 (nu)

  G=X=(3000:2)-900 =600 (nu)

  b) Giải sử mạch một là mạch khuôn tổng hợp ARN, ta có :

  Mạch 1: MạchARN

  T1= 200 (nu) =A

  A1=900-200=700(nu) =U

  G1=1/2T=1/2.200=100(nu) =X

  X1=600-100=500(nu) =G

    bởi Nguyễn Quỳnh Chi 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA