Tính L, số Nu và %Nu biết gen chưa 8400 Nu, A/T/G/X = 1/2/3/4 và H = 3900

bởi Lê Tấn Thanh 13/11/2018

1 phân tử ADN có 8400 nucleotit gồm 4 gen . Số lượng nucleotit của từng gen lần lượt theo tỉ lệ = 1:1,5:2:2,5

a,Tính chiều dài của từng gen

b,Trên mạch 1 của gen ngắn nhất có tỉ lệ = A:T:G:X = 1:2:3:4 . Tính số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn và của cả gen ?

c,Gen dài nhất có 3900 liên kết hidro . Tính % và số lượng từng loại Nu của gen ?

Câu trả lời (1)

 • a) Tổng tỉ lệ của 4 gen : = 1+1,5+2+2,5 = 7

  *Gen I:

  - Số nu của gen I:

  NI=8400:7=1200

  - Chiều dài của gen I :

  LI = NI/2 . 3,4A0= 2040 (nu)

  *Gen II: chiếm 1,5 lần so vs gen I

  - Số nu của gen II:

  NII =1200.1,5=1800(nu)

  - Chiều dài của gen II : LII =2040.1,5=3060(A0)

  *Gen III: chiếm 2 lần so vs gen I

  - Số nu của gen III:

  NIII =1200.2=2400(nu)

  - Chiều dài của gen III :

  LIII =2040.2=4080(A0)

  *Gen IV: chiếm 2,5 lần so vs gen I

  - Số nu của gen IV:

  NIV =1200.2,5=3000(nu)

  - Chiều dài của gen IV:

  LIV =2040.2,5=5100(A0)

  b) (25-1).N=(25-1).8400=260400(nu)

  bởi Ngốc Chàng 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan