Xác định tỉ lệ phân li ở F2 biết có 3 cây có kiểu gen Aa và 1 cây có kiểu gen aa

bởi Nguyễn Thanh Thảo 15/11/2018

trong 1 quần thể thực vật gen A quy định hoa đỏ, gen a guy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát, xét 4 cây trong đó có 3 cây có kiểu gen Aa và 1 cây có kiểu gen aa. Hãy xác định tỉ lệ phân li kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ F2 trong các trường hợp sau:

1. Các cây trên quần thể trên tự thụ phấn

2. Các cây trên quần thể trên giao phấn

Câu trả lời (1)

 • P có 3Aa : 1aa = 0.75Aa : 0.25aa

  1. Tỉ lệ KG ở thế hệ F2 (trải qua 2 lần tự thụ phấn)

  Aa = (0.75) : 22 = 3/16

  AA = 0.75 . \(\dfrac{1-\dfrac{1}{2^2}}{2}\) = 9/32

  aa = 0.25 + 0.75 . \(\dfrac{1-\dfrac{1}{2^2}}{2}\) = 17/32

  2. Quần thể giao phấn

  Tần số alen A = 0.75 : 2 = 0.375 = p

  Tần số alen a = 0.75 : 2 + 0.25 = 0.625 = q

  Khi xảy ra giao phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng

  Tỉ lệ KG thỏa mãn CT: p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1

  em thay vào rồi tính tỉ lệ KG nha!

  bởi Phạm Tuấn 15/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan