YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 tr 33 sách BT Sinh lớp 10

Trong cấu trúc bậc 1 của protein xảy ra đột biến mất 1 axit amin nào đó có dẫn tới sự thay đổi hoạt tính của protein hay không? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Có thể có hoặc không:

  • Nếu axit amin đó có tính chất tương tự axit amin cũ, hoặc không nằm ở trung tâm hoạt động của enzim thì hoạt tính của protein không thay đổi.
  • Và ngược lại thì sẽ làm thay đổi. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 33 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON