YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 35 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 4 tr 35 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn câu đúng. Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi:

a) Liên kết phân cực của các phân tử nước.

b) Nhiệt độ cao.

c) Sự có mặt của khí 02.

d) Sự có mặt của khí C02

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phân tử prôtêin có thể bị biến tính bởi nhiệt độ cao.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 35 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON