YOMEDIA
NONE

Bài tập 18 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 tr 34 sách BT Sinh lớp 10

Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của phân tử protein? Kể tên các loại liên kết hóa học tham gia duy trì cấu trúc protein?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

 • Cấu trúc bậc 1.
  • Các axit amin nối với nhau bởi liên kết peptit hình thành nên chuỗi pôlipeptit. Đầu mạch pôlipeptit là nhóm amin (của axit amin thứ nhất), cuối mạch là nhóm cacbôxyl (của axit amin cuối cùng).
  • Cấu trúc bậc 1 của prôtêin chính là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit. Một phân tử prôtêin đơn giản có thể chỉ được cấu tạo từ vài chục axit amin nhưng cũng có những phân tử prôtêin bao gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với số lượng axit amin rất lớn.
 • Cấu trúc bậc hai.
  • Cấu trúc bậc 2 là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian, được giữ vững nhờ các liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau.
  • Cấu trúc bậc 2 có dạng xoắn anpha hoặc gấp nếp bêta.
 • Cấu trúc bậc ba và bậc bốn.
  • Cấu trúc bậc 3 là hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian 3 chiều, do xoắn bậc 2 cuốn xếp theo kiểu đặc trưng cho mỗi loại prôtêin, tạo thành khối hình cầu. Cấu trúc này đặc biệt phụ thuộc vào tính chất của các nhóm (-R) trong mạch pôlipeptit, như tạo liên kết đisunphua (-S-S-) hay liên kết yếu: liên kết hiđrô.
  • Khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit phối hợp với nhau tạo nên cấu trúc bậc 4.
 • Các loại liên kết hóa học:
  • Liên kết peptit
  • Liên kết hiđrô
  • Liên kết đisunphua (-S-S-)
  • Liên kết yếu: liên kết hiđrô 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 34 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF