YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 35 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 2 tr 35 sách GK Sinh lớp 10 NC

Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin? Kể tên các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Phân biệt cấu trúc các bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtêin:

  • Cấu trúc bậc 1: được hình thành do số lượng và trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
  • Cấu trúc bậc 2: là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian được giữ vững nhờ các liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau. Cấu trúc bậc 2 có dạng xoắn alpha hoặc gấp nếp bêta.
  • Cấu trúc bậc 3: là hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian 3 chiều, do xoắn bậc 2 cuộn xếp (đặc trưng cho mỗi loại prôtêin) tạo thành khối hình cầu.
  • Cấu trúc bậc 4: là khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau phối hợp với nhau để tạo phức hợp prôtêin lớn hơn.
  • Các loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin:
    • Liên kết peptit: là liên kết giữa nhóm COOH của một axit amin với nhóm NH2 của axit amin bên cạnh.
    • Liên kết hiđrô: là liên kết giữa các nhóm peptit gần nhau.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 35 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON