YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 35 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 3 tr 35 sách GK Sinh lớp 10 NC

Chọn câu đúng. Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi:

a) Nhóm amin của các axit amin.

b) Nhóm R- của các axit amin.

c) Liên kết peptit.

d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 35 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON