YOMEDIA
NONE

Bài tập 17 trang 34 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 tr 34 sách BT Sinh lớp 10

Viết công thức tổng quát của axit amin? Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pôlipeptit, protein?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Công thức tổng quát của axit amin: \({H_2}N - R - COOH\)
  • Axit amin là chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời 2 nhóm amin NH2 và nhóm cacboxyl COOH, có dạng R(NH2)n(COOH)m 
  • Polipeptit là một chuỗi 11 đến 50 alpha-amino axit (là axit amin có dạng R-CH2(NH)2-COOH) liên kết với nhau bằng liên kết CO với NH (liên kết peptit) 
  • Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Có 2 loai protein: 
    • Protein đơn giản là những protein chỉ tạo thành từ các gốc alpha-amino axit 
    • Protein phức tạp là protein đơn giản
    • Các thành phần phi protein như: axit nucleic, lipit, cacbonhidrat 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 34 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF