YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 tr 33 sách BT Sinh lớp 10

Mô tả cấu trúc của hemoglobin và chỉ ra những điểm cấu tạo phù hợp với chức năng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Heme là một sắc tố đỏ. Mỗi heme gồm một vòng porphyrin và một ion Fe2+ chính giữa. Porphyrin là phổ biến trong thế giới sinh vật. Porphyrin kết hợp với Mg2+ tạo thành chất diệp lục của thực vật. Một phân tử hemoglobin có bốn nhân heme, chiếm 5%. Hem có thể kết hợp với nhiều chất khác nhau. Nếu hem kết hợp với globin thì tạo thành Hb.
  • Globin là một prôtêin gồm bốn chuỗi polypeptid giống nhau từng đôi một. Hemoglobin người bình thường là HbA gồm hai chuỗi α và hai chuỗi β. Hemoglobin thời kỳ bào thai là HbF gồm hai chuỗi \( \alpha \) và hai chuỗi \(\gamma\)
  • Chức năng: Chức năng vận chuyển khí 

- Vận chuyển khí oxy: Trong đó oxy được gắn lỏng lẻo với ion Fe2+

- Vận chuyển khí carbonic:

  • Hồng cầu vận chuyển CO2 từ tổ chức về phổi theo phản ứng sau:
  • Hb + CO2   ⇔   HbCO2 (carbaminohemoglobin)
  • CO2 được gắn với nhóm NH2 của globin.  

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 33 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF