YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 tr 33 sách BT Sinh lớp 10

Protein có nhiều bậc cấu trúc (bậc 1, 2, 3, 4). Bậc cấu trúc nào dễ bị thay đổi, vì sao? Cấu trúc nhiều bậc của protein có ý nghĩa gì? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Bậc 3 dễ bị thay đổi. Vì trong môi trường có các yếu tố không có lợi có thể làm thay đổi cấu trúc không gian của protein
  • Ý nghĩa: tạo ra tính đa dạng và đặc thù của protein và giúp protein thực hiện được các chức năng nhất định. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 33 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF