ADMICRO
VIDEO

Bài tập 25 trang 40 SBT Sinh học 10

Giải bài 25 tr 40 sách BT Sinh lớp 10

Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất?

A. ADN.                             

B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                 

D. Lipit. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

Prôtêin có chức năng đa dạng nhất.

⇒ Đáp án: B. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 40 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON