YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 tr 35 sách BT Sinh lớp 10

Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleotit trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polipeptit?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

  • Cứ 3 nuclêôtit tạo thành một bộ ba, quy định tổng hợp 1 axit amin hoặc quy định kết thúc tổng hợp. 
  • Trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polipeptit sẽ có 1 bộ ba mở đầu và một bộ ba kết thúc (không mã hóa axit amin)

Vậy tổng số nucleotit có trên đoạn mARN này là:

3×200 + 3×2 = 606 nucleotit 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 35 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON