YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 42 SBT Sinh học 10

Giải bài 32 tr 42 sách BT Sinh lớp 10

Chức năng không có ở prôtêin là

A. cấu trúc.

B. xúc tác quá trình trao đổi chất,

C. điều hoà quá trình trao đổi chất.

D. truyền đạt thông tin di truyền. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

Chức năng không có ở prôtêin là truyền đạt thông tin di truyền.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 42 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON