YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 30 trang 41 SBT Sinh học 10

Giải bài 30 tr 41 sách BT Sinh lớp 10

Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều

A. bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

B. bắt đầu bằng nhóm cacbôxyl và kết thúc bằng nhóm amin.

C. bắt đấu bằng gốc R và kết thúc bằng nhóm amin.

D. bắt đầu bằng nhóm amin kết thúc bằng nhóm amin. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 41 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON