YOMEDIA
NONE

Bài tập 31 trang 42 SBT Sinh học 10

Giải bài 31 tr 42 sách BT Sinh lớp 10

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây?

A. ADN.                           

B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                   

D. Mỡ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên Prôtêin.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 42 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF