YOMEDIA
NONE

Bài tập 33 trang 42 SBT Sinh học 10

Giải bài 33 tr 42 sách BT Sinh lớp 10

Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là

A. bậc 1.                         

B. bậc 2.

C. bậc 3.                         

D. bậc 4 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là bậc 1.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 42 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON