ADMICRO
VIDEO

Bài tập 36 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 36 tr 43 sách BT Sinh lớp 10

Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

A. ADN.                     

B. Prôtêin.

C. H2O.                     

D. Cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử ADN và Prôtêin.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 43 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON