Yura Vereshchak's Profile

Yura Vereshchak

Yura Vereshchak

06/08/2007

Số câu hỏi -3
Số câu trả lời 4141
Điểm 21700
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4356)

Điểm thưởng gần đây (6820)

  • Yura Vereshchak: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
  • Yura Vereshchak: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 14 giờ
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày
  • Yura Vereshchak: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 ngày