Nguyễn Thu Trang's Profile

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

17/10/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 196
Điểm 691
Kết bạn

Hoạt động gần đây (313)

Điểm thưởng gần đây (323)

  • Nguyễn Thu Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng