ON
YOMEDIA

Nguyễn Thu Trang's Profile

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

01/01/1970

Số câu hỏi -2
Số câu trả lời 197
Điểm 698
Kết bạn

Hoạt động gần đây (314)

Điểm thưởng gần đây (326)

  • Nguyễn Thu Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thu Trang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thu Trang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Thu Trang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1