AMBIENT

Nguyễn Ngọc Yến Nhi's Profile

Nguyễn Ngọc Yến Nhi

Nguyễn Ngọc Yến Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 28
Điểm 82
Kết bạn

Bạn bè (14)

Hoạt động gần đây (70)

Điểm thưởng gần đây (95)

  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Ngọc Yến Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng