's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (256)

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã kết bạn Nguyễn Thiên Trang Cách đây 5 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: làm ơn giúp mình với Cách đây 5 tháng

  x=4

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: cac phuong phap toan hoc Cách đây 5 tháng

  S= {-3; 5/3}

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: Giá trị lớn nhất của biểu thức mũ 2 Cách đây 5 tháng

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: Hằng đẳng thức Cách đây 5 tháng

  học lặp đi lặp lại nhiều lần,lầm nhiều bt

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: Hằng đẳng thức Cách đây 5 tháng

  P=(x+1)(x−1)(x2−2x+1)(x2+2x+1)

  =(x+1)(x−1)(x−1)2(x+1)2

  =(x+1)3(x−1)3

  Thế x = -3 vào P ta được:

  P=(−3+1)3(−3−1)3=(−2)3(−4)3=(−8)(−64)=512

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: Tính GTBT D=10/56+10/140+10/260+...+10/1400 Cách đây 5 tháng

  D=5/14

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)x2 Cách đây 5 tháng

  (1+2+3+4+5+6+7+8+9)x2=90

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã trả lời trong câu hỏi: TÓAN HÌNH HỌC Cách đây 5 tháng

  D

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻ đã kết bạn ミ★Không Bạch ★彡 Cách đây 5 tháng

Điểm thưởng gần đây (525)

 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
 • ༺ɦàฑ ❄Ϯɦเêฑ❄ฑǥâฑ༻: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng