"good to know" có nghĩa là gì?

bởi thanh hằng 28/03/2018

.

Câu trả lời (57)

 • Cụm từ này thường để nói về một việc không đề cập mà nếu biết được thì tốt. That's good to know=> Biết được thì tốt quá

  bởi Nguyễn Xuân Ngạn 29/03/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Bạn sẽ rất vui khi biết được điều đó

  bởi Aser Aser 30/03/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • thật tốt để biết.

  like my cmt <3

  bởi Đỗ Hương Giang 09/09/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Tốt để biết

  bởi Trần Nana 18/09/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Biết được thì tốt quá

  bởi Nguyễn Thùy Lan 23/09/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • tốt để biết

  bởi Huỳnh Anh Kha 02/10/2018
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Tốt để biết

  bởi Nguyễn Trần Bảo Khôi 03/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • ... tốt để biết...

  bởi Phạm Thanh Tâm 03/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • có nghĩa là rất vui khi được biết ...

  bởi Eath Hour 04/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • có nghĩa là : tốt  để  biết

  bởi Phan Thị Như Quỳnh 07/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • là tốt để biết

  nhưng theo cách nói tự nhiên thì nó lại là biết được thì hay/tốt quá

  vd:that's good to know

  bởi Nguyễn Hưng 08/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • điều cần biết

  bởi Ngô Thị Kim Diệu 13/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Có nghĩa là rất tốt hay rất vui khi được biết.

  bởi Phạm Phú Cường 17/10/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Nghĩa là tốt để biết

  bởi Trương Minh Dạt 22/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • rất tốt khi biết điều đó

  bởi Trần Trọng 22/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Rất vui khi biết hoặc rất tốt khi biết rằng.

  bởi No Name 22/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • tốt để biết

  bởi Dư tuệ chúc anh 22/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • .tốt để biết

  bởi Tran Nhi 24/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • tốt để biết

  bởi Cooin Jessica 24/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • TỐT ĐỂ BIẾT nha bạn

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • tốt để biết

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • biết đc thì tốt

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • biết được thì tốt

   

  bởi Nguyễn Minh Đức 01/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Biết thù tốt

  bởi Princess Hân Hân 06/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Biết thì tốt

  bởi Nguyễn Thái Tuệ Linh 06/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • HAY ĐỂ BT

  devil

  bởi nhung nguyen 07/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • biết thì tốt

  bởi Lê Bảo Ngọc 09/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Biết được thì tốt

  bởi Giáo sư Học sinh 18/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • biết thì tốt

  bởi ₠.ƙẻ. ɑβℭ۶ 27/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Tốt để biết

  bởi Phan Ngọc Bảo 29/11/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • biết thì tốt

  bởi Nguyễn Thu Trang 03/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Thật tốt khi biết 

  bởi Bui Jeely 09/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Biết được thì tốt quá

  bởi Nguyễn Lê Gia Bảo 10/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • tốt để biết

  bởi Đỗ Phong 13/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • thật tốt khi biết

  bởi Jung Ho-seok 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thật tốt khi có thể biết 

  bởi Nguyễn Lê Tú Trinh 16/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tốt khi bt 

  bởi _TOM_ 19/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • hiểu biết để tốt

  bởi Baykotors Aris 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tốt để biết điều đó

  bởi Huỳnh Nguyễn Trúc Mi 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trả lời: Thật tốt để biết điều đó

  bởi Yuriko Mily 24/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tốt khi biết 

  bởi Phan Ko Tên 29/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  

  "tốt để biết"

  bởi Lý Tùng Lâm 31/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • thật tốt khi biết

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thật tốt khi biết

  bởi Nguyễn Ngọc Lan 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tốt khi biết

  bởi Nguyễn Thị Mỹ Anh 30/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Được đề xuất cho bạn