YOMEDIA

Giáo sư Học sinh's Profile

Giáo sư Học sinh

Giáo sư Học sinh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 112
Điểm 511
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (130)

Điểm thưởng gần đây (154)

 • Giáo sư Học sinh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Giáo sư Học sinh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)