YOMEDIA

Hỏi đáp Toán Lớp 6

Hỏi đáp Toán

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Trang Le Cách đây 7 ngày
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Bùi Uyển Trang Cách đây 7 ngày

  Giúp mk vs

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (1)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hương Duyên Cách đây 1 tuần

  B=-377- (98-27 )

  C=-1,7*2,3 1,7* (-3,7)-1,7*3-0,17/0,1

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Đức Hiếu Cách đây 1 tuần

  khoảng cách giữa hai thành phố trên bản đồ là 12cm. trên thực tế là 120km. Tính tỉ lệ xích của bản đồ

   

  01/01/1970 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Đức Hiếu Cách đây 1 tuần

  Tỉ số của hai số a và b bằng 2/3. Tổng hai số bằng 40. Tìm a và b

  01/01/1970 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Thị Mỹ An Cách đây 1 tuần
  (60-15.x^2).(2x 1)=0

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thảo Cách đây 1 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Nam Khánh Cách đây 1 tuần

  a. 2 – x = 17 – (-5)                                     

  b. x – 12 = (-9) – 15

  c. 761 + (x – 45) = 387

  d. 62 – (x – 85) = - (71 – 59) 

  e. x – 4 = 10 – 17

  f. –(-30) – (-x) = 13

  g. – (-x) + 14 = 12

  i. 15 – x + 17 = -(-6) + | -12

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (2)
  6
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo Cách đây 1 tuần

  CMR: (1+1/2)(1+1/22)(1+1/23)...(1+1/22020)<3

  Nhanh lên nhé, mình cần gấp

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần duy Lâm Cách đây 1 tuần

  Cho xOy= 80, tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho xOz= 50

  a, Tính zOy

  b, Gọi Ot là tia đối của tia Oz, vẽ tia Oh sao cho tia Oy là tia phân giác của zOh. Tính hOt.

  Jup mình với, mình tick cho

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • dang thao Cách đây 1 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nhi Cách đây 2 tuần
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy