RANDOM

Hải 5207's Profile

Hải 5207

Hải 5207

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 117
Điểm 598
Kết bạn

Bạn bè (5)

Hoạt động gần đây (144)

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: toán học lớp 6 Cách đây 2 năm
 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: hoi ngu xi Cách đây 2 năm

  2

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: giới thực vật Cách đây 2 năm

  Vì môi trường sống rất phong phú và hoàn cảnh sống cũng thích hợp nên đa dạng như thế

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: là gì các bn Cách đây 2 năm

  là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần 

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: Truyện trung đại xuất hiện khi nào? Cách đây 2 năm

  tuyện trung đại là truyện xuất hiện từ thế kỉ X tới thế kỉ XIX 

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: Trả lời cho câu hỏi: Cách đây 2 năm

  có khối lượng là 0,8 Niu tơn

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: when the road ......,go left Cách đây 2 năm

  Chọn A là đúng nhất

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: Phân biệt learn và study Cách đây 2 năm

  learn : học và nghe , tiếp thu kiến thức qua tai

  study : học và thực hành , tiếp thu kiến thức qua những gì đã làm

 • Hải 5207 đã trả lời trong câu hỏi: Cho ví dụ Cách đây 2 năm

  hai đội đang chơi đẩy gậy không có đội nào thắng 

 • Hải 5207 đã đặt câu hỏi: ngữ văn - thanh 09 Cách đây 2 năm

  Đóng vai bà đỡ trần kể lại truyện con hổ có nghĩa

Điểm thưởng gần đây (150)

 • Hải 5207: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Hải 5207: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • Hải 5207: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
 • Hải 5207: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Hải 5207: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Hải 5207: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
 • Hải 5207: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Hải 5207: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Hải 5207: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Hải 5207: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1