ON
YOMEDIA

Dư tuệ chúc anh's Profile

Dư tuệ chúc anh

Dư tuệ chúc anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 32
Điểm 149
Kết bạn

Hoạt động gần đây (52)

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: Phương trình Cách đây 2 năm

  giải theo công thức bình thường ở SGK  cũng có công thức đó bạn xem lại rồi làm thử đi có gì vướng mắc thì hỏi mình

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: lịch sử 7 Cách đây 2 năm

  Lê thánh tông

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: giới thiệu truyền thống Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: help me! help me!.......... Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích tác dụng của phép hoán dụ trong câu Xe vẫn chạy vì miền Nam... Cách đây 2 năm

  bạn đăng bài nghiêm túc hơn không kèm theo sticker

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: lão hạc- nam cao Cách đây 2 năm

  từ địa phương

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: mô hình sảng xuất hàng hóa trong nganh chăn nuôi nước ta Cách đây 2 năm

   _Với ngành chăn nuôi 

  + chiếm tỉ lệ trọng nhỏ trong nông nghiệp

  + chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đang mở rộng

  ! với chăn nuôi bò

  - bò: 4 triệu con , nuôi để lấy thịt  sữa và lấy sức kéo  tạp trung nhiều ở duyên hải nam trung bộ  phát triển mạnh ở các vùng ven biển và thành phố lớn

  - trâu 3 triệu con nuôi chủ yếu để lấy sức kéo  tập trung nhiều nhất ở trung du và miền núi bắc bộ

  ! chăn nuôi lơn

  - 23 triệu con vào năm 2002

  - tập trung ở vùng  có nhiều hao màu  lương thực và đông dân

  ! chăn nuôi gia cầm

  -   215 triệu con vào năm 2002

  - phát triển nhanh ở đồng bằng

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: dề cương địa li Cách đây 2 năm

  c

 • Dư tuệ chúc anh đã trả lời trong câu hỏi: đề thi hk1 môn GDCD Cách đây 2 năm

  hành vi của liên là thiếu sự đoàn kết , tinh thần của tập thể và bạn vì việc tập trung học quá nhiều mà không quan tâm đến việc của lớp của trường 

  - Nếu em là Liên em sẽ phân bổ thời gian giữa việc học và hoạt động tập thể  để cân bằng môi trường làm việc saocho tốt giúp ta tích lũy dc nhiều hơn  về nhiều phương diện

Điểm thưởng gần đây (57)

 • Dư tuệ chúc anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Dư tuệ chúc anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1