ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau đây Na2O -> NaOH -> Na2CO3-> Na2SO4 -> NaCl -> NaNO3?

Giúp em với ạ
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • Na2O + H2O -> 2NaOH

  2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O

  Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2 (k) + H2O

  Na2SO4 + BaCl2 -> 2NaCl + BaSO4 (r)

  NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl (r)

   

    bởi Cao Sỹ Đăng Duy 01/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Na2O + H2O→2NaOH
  • 2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O
  • Na2CO3+H2SO4→Na2SO4+H2O+CO2
  • Na2SO4+BaCl2→2NaCl+BaSO4(r)
  • NaCl+AgNO3→NaNO3+AgCl(r)
    bởi Hoàng Minh Nhựt 02/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1