YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 91 sách GK Hóa lớp 9

Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.

a) H2SO4 và KHCO3

b) K2CO3 và NaCl

c) MgCO3 và HCl

d) CaCl2 và Na2CO3

e) Ba(OH)2 và K2CO3

Giải thích và viết các phương trình hóa học.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Những cặp chất tác dụng với nhau:

a) H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2↑+ 2H2O

c) MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

d) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

e) Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

Cặp chất không tác dụng với nhau: b) K2CO3 và NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 91 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON