YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 91 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau:

C → CO2  CaCO3  CO2

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình hóa học:

(1) C + O2  CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON