YOMEDIA

Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 91 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau:

C → CO2  CaCO3  CO2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình hóa học:

(1) C + O2  CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thu phương

  Hoà tan hoàn toàn 20g CaCO3 cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 2M thu được khí A. Hấp thụ khí A vào 200ml dung dịch NaOH 1,75M thu được m gam muối khan

  a, Tính V

  b, Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  cho 20,6g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 400ml dd HCl thu được 4,48l khí(đktc)

  a. viết PTHH

  b. tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng

  c. tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho từ từ 100 ml dung dịch Na2CO3 2 M vào 100 ml dung dịch HCl 3.5 M sau phản ứng thu được V1 l khí CO2(đktc). Mặt khác, nếu làm thí nghiệm ngược lại thì thu được V2 l khí CO2. Tỉ lệ V1:V2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Hòa tan 13.8g K2CO3 với 100ml dung dịch HCl.

  A. Tính khối lượng muối thu được, thể tích chất khí thu được ở đktc

  B. Để trung hòa lượng axit còn dư ở trên cần 50ml dd NaOH 1M.Hãy tính nồng độ mol của dung dịch axit ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Nhiệt phân hoàn toàn 16,08 g hh hai muối cacbonat của kim loại hóa trị hai, thu được 8,16 g chất rắn và một lượng khí X. Toàn bộ lượng khí X được hấp thụ vào dd 200 ml dd Naoh 2,8M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu dc m gam chất rắn khan.

  a)Viết pt

  b)Tính m

  c)Xác định 2 kim loại, bt rằng 2 kim loại thuộc chu kì kế tiếp nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Hòa tan m gam hỗn hợp x gồm CaCO3 và KHCO3 bằng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 6.72 lít khí (đktc).Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  hòa tan hết 14,2 g hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch D và 3,36 l khí CO2 ở đktc . Thêm 32,4 g nước vào dung dịch D được dung dịch E . Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch E là 5% . Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho Br2 dư tác dụng hết với dung dịch NaI, sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối thu được nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 2,82 gam. Tính khối lượng Br2 đã phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Hòa tan hoàn toàn một mẫu quặng Đolomit (CaCO3.MgCO3) bằng dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít khí không màu. Để tác dụng hết các chất có trong dung dịch tạo thành, người ta phải dùng 120 ml dung dịch NaOH 1M. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã sử dụng cho thí nghiệm trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA