RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 91 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau:

C → CO2  CaCO3  CO2

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Các phương trình hóa học:

(1) C + O2  CO2

(2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  Hấp thụ hoàn toàn 4,48l CO2(đktc) vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,3M thu được duung dịch X. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  thêm từ từ dd Hcl vào 10g muối cacbonat của 1 kim loại hóa trị II thì sau 1 thời gian lượng khí thoát ra vượt quá 1.904 l (dktc) và lượng muối tạo thành vượt quá 8.585 g . Hỏi đó là muối cacbonat trong số các kim loại nào : Mg , Ca , Cu , Ba , Zn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1,Nung 2 tấn đá vôi chứa 70% CaCO3 có thể thu được bao nhiêu kg CaO, nếu hiệu suất đạt 80%

  2,Dẫn Khí CO, CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, sau phản ứng thư được 20gam chất rắn và 1,12 lít khí

  a, viết PTHH

  b. tính thể tích hỗn hợp khí trên

  c, tính thể tích dung dịch HCL 1M cần dùng để hòa tan hết lượng chất rắn thu được ở trên ( thể tích các chất khí thu được ở đktc)

  3,Dẫn 322ml khí CO2 (đktc) qua 3500ml dung dịch KOH 0,01M, sản phẩm thu được là muối cacbonat và nược

  a, viết pthh

  b, tính khối lượng các chất sau phản ứng

  c, tính nồng độ mol muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho 100g dd CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dd NaHCO3 8,4%

  a. Lập PTHH

  b . Tính khối lượng dd NaHCO3 đã dùng

  c. Dẫn sản phẩm khí thu được qua bình đựng 80g dd NaOH 25% . Tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  hòa tan 16g hỗn hợp 2 muối cacbonat và sunfit của 1 kim loại kiềm hóa trị I vào dd HCl thu được 3,36 l hỗn hợp khí (đktc). Xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hòa tan hoàn toàn 27,4 g hỗn hợp 2 muối M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại) bằng 500 ml dd HCl 1M thu được 6,72l khí ở đktc. Để trung hòa axit còn dư cần dùng 50 ml dd NaOH 2M

  a) Xđ 2 muối ban đầu

  b) Tính % về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Hoà tan hoàn toàn 20g CaCO3 cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 2M thu được khí A. Hấp thụ khí A vào 200ml dung dịch NaOH 1,75M thu được m gam muối khan

  a, Tính V

  b, Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  cho 20,6g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 400ml dd HCl thu được 4,48l khí(đktc)

  a. viết PTHH

  b. tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng

  c. tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho từ từ 100 ml dung dịch Na2CO3 2 M vào 100 ml dung dịch HCl 3.5 M sau phản ứng thu được V1 l khí CO2(đktc). Mặt khác, nếu làm thí nghiệm ngược lại thì thu được V2 l khí CO2. Tỉ lệ V1:V2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Hòa tan 13.8g K2CO3 với 100ml dung dịch HCl.

  A. Tính khối lượng muối thu được, thể tích chất khí thu được ở đktc

  B. Để trung hòa lượng axit còn dư ở trên cần 50ml dd NaOH 1M.Hãy tính nồng độ mol của dung dịch axit ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)