YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 69 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 69 sách GK Hóa lớp 9

Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây:

a) Al → Al2O→ AlCl3 →   Al(OH)3 → Al2O3 → Al → AlCl3

b) Fe → FeSO→ Fe(OH)2 → FeCl2

c) Fe → FeCl→ Fe(OH)→ Fe2O3 → 2Fe

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

(1) 2Al + O2 → Al2O3

(2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

(3) AlCl3 + 3NaOH (vừa đủ) → 3NaCl + Al(OH)3

(4) 2Al(OH)3 → Al2O3+ ЗН2О

(5) 2Al2O3 (đpnc)→ 4Al + 3O2

(6) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu b:

(1) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

(2) FeSO4 + 2NaOH → Na2SO+ Fe(OH)2

(3) Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Câu c:

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

(5) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 69 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF