YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.4 trang 46 SBT Hóa học 9

Bài tập 36.4 trang 46 SBT Hóa học 9

Nêu phương pháp hoá học dùng để phân biệt các khí đựng trong các bình riêng biệt sau:

a) Metan, hiđro, oxi.

b) Metan, cacbon đioxit, hiđro.

c) Metan, cacbon oxit, hiđro.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.4

a) Đốt các khí:

Khí không cháy là oxi, khí cháy tạo ra CO2 (nhận được nhờ dung dịch Ca(OH)2) là CH4. Khí còn lại là H2.

b) Nhận ra CO2 nhờ dung dịch Ca(OH)2, phân biệt CH4 và H2 tương tự câu a.

c) Đốt các khí. Khí không sinh ra CO2 là H2. Hai khí cháy sinh ra CO2 đó là CH4 và CO.

Làm lạnh sản phẩm cháy khi đốt CH4 và CO, trường hợp nào sinh ra H2O, đó là CH4. Khí con lại là CO.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.4 trang 46 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Đào

  Đốt cháy hoàn toàn V lit CH4 ở đktc và cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,2m thấy tạo thành 15,76g kết tủa

  a) Tính V

  b) Hỏi khối lượng bình đựng dd Ba(OH)2 tăng hay giảm bn g?

  c)Hỏi khối lượng dung dịch trong bình tăng hay giảm bn g?

  Giúp mk với!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Đốt cháy hoàn toàn 1,7 gam khí CO và CH4 trong bình chứa Oxi dư. Dẫn hết sản phẩm cháy đi qua bình nước vôi trong dư, thu được 8 gam kết tủa . tính phần trăm theo thể tính mỗi khí ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Đốt cháy một thể tích khí metan người ta dùng hết 44,8L không khí. Hãy tính V metan cần dùng biết các k hí đo ở đktc và oxi chiếm 1/5 V không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Hỗ hợp X gồm CH\(_4\) và H\(_2\) có khối lượng 2,2g. Tỉ khối của hỗn hợp X so vs hidro là 2,75. Trộn V lít khí oxi với 2,2g hỗn hợp khí X thì được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với hidro là 9,375. Cung cấp nhiệt để thực hiện phản ứng cháy hỗn hợp Y, phản ứng xong làm lạnh hỗn hợp sản phẩm thì thu được hỗn hợp khí Z

  a) Tính V(đktc)

  b) Ác định thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí trong X,Y,Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Đốt cháy v lít CH4 cần 12 lít oxi ở điều kiện tiêu chuẩn

  a. Tính v

  b. Tính thể tích CO2 và khối lượng H2O tạo thành

  Anh nào giúp em giải bài này với

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  tỉ khối hơi của chất X so với khí metan là 4 .tìm khối lượng mol của chất X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  1. Khí X có tỉ khối so với Hiđro là 14 . Khí X là...

  2. Đốt cháy hoàn toàn 11,2lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 ( đktc) thu được 16,2g nước. Thành phần phần trăm theo thễ tích của khí CH4 và H2 trong hỗn hợp lần lượt là bao nhiêu ?

  3. Tỉ khối hơi của 1 ankan đối với khí Metan là 1,875. CTPT của ankan là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Đốt V khí metan trong lọ chưa 6,72 lít khí o2 sau phản ứng kết thúc, làm lạnh sản phẩm thì thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với h2 là 19,5. xác định V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Tính m1 và m2

  bởi thi trang 27/04/2019

  Đốt cháy hoàn toàn 28 lít metan ( đktc ) , cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thu hết vào bình đựng lượng dư dd Ba(OH)2 , thấy khối lượng bình tăng lên m1g và tạo thành m2g kết tủa trắng.

  a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b/ Tính m1 và m2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  11,2 l hỗn hợp X gồm H2 và CH4 ( đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,325. Đốt hôn hợp với 28,8 g khí O2. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.

  1, Viết PTHH xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X ?

  2, Xác định % thể tích và khối lượng của các khí trong Y ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  1 ) Khi cho CH4 tác dụng với Cl có chiếu sáng theo tỉ lệ 1: 1 về số mol người ta thấy ngoài sản phẩm chính là CH3Cl còn tạo ra 1 hợp chất X trong đó %mCl = 83,53 % . Hãy xác định công thức phân tử của X

  2 ) 1 bình kim loại chứa hỗn hợp gồm 30 cm3 một ankan ở thể khí và 180 cm3 khí õi . Đốt cháy hoàn toàn ankan trên sau đó chia hỗn hợp khí trong bình về điều kiện ban đầu trong bình còn dư 30 cm3 khí oxi . Hãy xác định công thức phân tử , công thức cấu tạo và gọi tên ankan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Đưa bình chứa hỗn hợp khí Mêtan và khí Clo ra ngoài ánh sáng rồi cho vào bình 1 mẩu giấy quỳ tím ẩm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít Metan (CH4) ở đktc

  a, Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên

  b, Dẫn toàn bộ sản phẩm của phản ứng trên vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng chất rắn thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  1, tỉ khối hơi của một ankhan đối với khí metan là 1,875 . Công thức phân tử ankan là gì?

  2, khi đót cháy hoàn toàn một thể tích hidrocacbon X thu dc thể tích khí CO2 = thể tích khí hidrocacbon X khi đem đốt . hidrocacbon đó là gì ?

  3, đót cháy một hidrocacbon thu dc sô mol H2O gâp 2 lần số mol CO2 . công thức phân tử là j /

  4, cho khí metan tác dụng với oxi CH4 + O2 -> CO2 + H2O

  tổng hệ số của PTHH

  xin giúp ạ . mk cần rất gấp . cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  viết tất cả các công thức cấu tạo và phản ứng trùng hợp của C3H6 và C4H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để :

  a/ Thu được khi CH4 .

  b/ Thu được khí CO2 .

  HELP ME !!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Hỗn hợp A gồm C2H6 và hydrocacbon X (CnH2n-2). Dẫn 5 gam A qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 2 gam và khối lượng brom giảm 16 gam. Công thức cấu tạo của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Đốt cháy hoàn toàn m g CH4 trong lượng õi dư thu được sp gồm CO2 và nước . hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 thu đc 23,64 g kết tủa . tiếp tục nung nóng dung dịch sau pư thu được 19,7 g kết tủa . Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  đốt cháy toàn bộ 1,6 g khí CH4 rồi dẫn toàn bộ khí thu được vào 220 mol dd Canxihidroxit vừa đủ. Tính nồng độ mol dd Canxihidroxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF