YOMEDIA
IN_IMAGE

Xác định % thể tích và khối lượng của các khí trong Y

11,2 l hỗn hợp X gồm H2 và CH4 ( đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,325. Đốt hôn hợp với 28,8 g khí O2. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.

1, Viết PTHH xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X ?

2, Xác định % thể tích và khối lượng của các khí trong Y ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Giải:

  Gọi số mol của H2 là x; CH4 là y

  Ta có: \(n_X=x+y=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

  Lại có: \(\dfrac{d_X}{O_2}=0,325\Rightarrow M_X=0,325.32=10,4\left(g\right)\)

  \(M_X\dfrac{m_X}{n_X}=\dfrac{2x+16y}{0,5}=10,4\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+16y=5,2\\x+y=0,5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  PTHH: \(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\) (1)

  0,3 mol......................................0,6mol

  \(2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\) (2)

  0,2mol.............0,1mol

  Từ PTHH (1) và (2)

  \(n_{O_2pư}=0,1+0,6=0,7\left(mol\right)\)

  Theo bài ra: \(n_{O_2}=\dfrac{28,8}{32}=0,9\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{O_2dư}=0,9-0,7=0,2\left(mol\right)\)

  Mà % về thể tích cũng là % về số mol

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{H_2}=\dfrac{0,2}{0,5}.100\%=40\%\\\%V_{CO_2}=100\%-40\%=60\%\end{matrix}\right.\)

  => Trong Y gồm O2 dư và CO2

  Theo PTHH (1)

  \(n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{O_2}=\dfrac{0,2}{0,2+0,3}.100\%=40\%\\\%V_{CO_2}=100\%-40\%=60\%\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{CO_2}=\dfrac{0,3.44}{0,2.32+0,3.44}.100\%\approx67,35\%\\\%m_{O_2}=100\%-67,35\%=32,65\%\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyen Thanh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF