ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 36.7 trang 46 SBT Hóa học 9

Bài tập 36.7 trang 46 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp X gồm CH4 và hiđrocacbon A. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 50 gam kết tủa và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng thêm 34,6 gam.

Xác định công thức phân tử của A, biết trong hỗn hợp số mol của A gấp lần số mol của CH4.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.7

 
 

n= 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

⇒ nCH= 0,2 : 4 = 0,05 mol; nA = 0,05.3 = 0,15 mol

Phương trình hóa học: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CnHm + (n+m/4)O2 to→ nCO2 + m/2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCO2 = nCaCO3 = 50 : 100 = 0,5 mol ⇒ nCO2, nH2O tạo ra khi đốt cháy A là

nCO2 = 0,5 - 0,05 = 0,45 mol; nH2O = 0,7 - 0,1 = 0,6 mol

⇒ Công thức của A là C3H8

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.7 trang 46 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bin Nguyễn

  Đốt chay hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 lít O(đktc) thu đc 4,48 lít khi CO(đktc) và 7,2g hơi nc                                       a. Do n.tố nào tạo nên. Tính khối lượng A đã PỨ                          

  b. Biết tỉ khối A so với Hlàm 8. Hãy xác định CT p.tử của A và gọi tên A

  Mn làm nhớ làm( gửi cho mình lời giải với nghe) ......................Thanks trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Quế Anh

  a) Giải thích nguyên nhân gây nổ các hầm than ? 

  b) Tại sao muốn ủ trái cây chín người ta thường để trái chín ở giữa những trái cây già xung quanh

  c) Khi axetilen cháy tạo ngọn lửa 30000C. Nhưng tại sao khi làm thí nghiệm trong không khí lại tạo khói đen ?

      Ai giải dùm em với. Thanks nhiều ạ 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Đôt cháy 11,2 lít hỗn hợp khí CHva H2 thu được 16,2 g H2O

  a, tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

  b, tinh Vco2 thu duoc 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Vì sao có khí metan thoát ra từ ruộng lúa hoặc các ao (hồ)? 

  Mn giải đáp giùm em nghen. thank all

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1