ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng metan

Đốt cháy hoàn toàn m g CH4 trong lượng õi dư thu được sp gồm CO2 và nước . hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 thu đc 23,64 g kết tủa . tiếp tục nung nóng dung dịch sau pư thu được 19,7 g kết tủa . Tìm m

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(CH_4\left(0,32\right)+2O_2-t^o->CO_2\left(0,32\right)+2H_2O\)

  Vì cho sản phẩm cháy qua bình Ba(OH)2 thu được hết tảu và 1 dung dịch, nung nóng dung thịch thu được kết tủa

  => Co2 tác dụng Ba(OH)2 thu được hai muối

  \(CO_2\left(0,12\right)+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3\left(0,12\right)+H_2O\)

  \(n_{BaCO_3}=0,12\left(mol\right)\)

  \(2CO_2\left(0,2\right)+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\left(0,1\right)\)

  \(Ba\left(HCO_3\right)_2\left(0,1\right)-t^o->BaCO_3\left(0,1\right)+CO_2+H_2O\)

  \(n_{BaCO_3}\left(sau.khi.nung\right)=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\sum n_{CO_2}=0,12+0,2=0,32\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CH_4}=0,32\left(mol\right)\Rightarrow m=5,12\left(g\right)\)

    bởi Phương Du Hà 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1