Viết tất cả các công thức cấu tạo và phản ứng trùng hợp của C3H6 và C4H8

bởi Thiên Mai 01/06/2019

viết tất cả các công thức cấu tạo và phản ứng trùng hợp của C3H6 và C4H8

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lan Anh

  Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4 . Hãy trình bày phương pháp hóa học để :

  a/ Thu được khi CH4 .

  b/ Thu được khí CO2 .

  HELP ME !!!!!

 • Tran Chau

  Hỗn hợp A gồm C2H6 và hydrocacbon X (CnH2n-2). Dẫn 5 gam A qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 2 gam và khối lượng brom giảm 16 gam. Công thức cấu tạo của X là?

 • Nguyễn Sơn Ca

  Đốt cháy hoàn toàn m g CH4 trong lượng õi dư thu được sp gồm CO2 và nước . hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 thu đc 23,64 g kết tủa . tiếp tục nung nóng dung dịch sau pư thu được 19,7 g kết tủa . Tìm m

 • Lan Ha

  đốt cháy toàn bộ 1,6 g khí CH4 rồi dẫn toàn bộ khí thu được vào 220 mol dd Canxihidroxit vừa đủ. Tính nồng độ mol dd Canxihidroxit

 • A La

  Đốt 1 hỗn hợp khí metan CH4 và C2H2 có thể tích 8,96 l (ĐKTC). Dẫn sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thu được 50g kết tủa: tính % về khối lượng về mỗi khí trong hỗn hợp. ^^ Giup minh voi !!!!

 • My Le

  1, tỉ khối hơi của một ankhan đối với khí metan là 1,875 . Công thức phân tử ankan là gì?

  2, khi đót cháy hoàn toàn một thể tích hidrocacbon X thu dc thể tích khí CO2 = thể tích khí hidrocacbon X khi đem đốt . hidrocacbon đó là gì ?

  3, đót cháy một hidrocacbon thu dc sô mol H2O gâp 2 lần số mol CO2 . công thức phân tử là j /

  4, cho khí metan tác dụng với oxi CH4 + O2 -> CO2 + H2O

  tổng hệ số của PTHH

  xin giúp ạ . mk cần rất gấp . cảm ơn nhiều

 • Dương Quá

  Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít Metan (CH4) ở đktc

  a, Tính thể tích không khí cần dùng cho phản ứng trên

  b, Dẫn toàn bộ sản phẩm của phản ứng trên vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng chất rắn thu được

 • Tieu Dong

  Đưa bình chứa hỗn hợp khí Mêtan và khí Clo ra ngoài ánh sáng rồi cho vào bình 1 mẩu giấy quỳ tím ẩm

 • minh dương

  1 ) Khi cho CH4 tác dụng với Cl có chiếu sáng theo tỉ lệ 1: 1 về số mol người ta thấy ngoài sản phẩm chính là CH3Cl còn tạo ra 1 hợp chất X trong đó %mCl = 83,53 % . Hãy xác định công thức phân tử của X

  2 ) 1 bình kim loại chứa hỗn hợp gồm 30 cm3 một ankan ở thể khí và 180 cm3 khí õi . Đốt cháy hoàn toàn ankan trên sau đó chia hỗn hợp khí trong bình về điều kiện ban đầu trong bình còn dư 30 cm3 khí oxi . Hãy xác định công thức phân tử , công thức cấu tạo và gọi tên ankan

 • thanh hằng

  11,2 l hỗn hợp X gồm H2 và CH4 ( đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,325. Đốt hôn hợp với 28,8 g khí O2. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y.

  1, Viết PTHH xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X ?

  2, Xác định % thể tích và khối lượng của các khí trong Y ?